Projekty IKAL2014

 • Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych systémov APVV 0343-12 (Ľ. Rovanová)

2012

 • Virtuálna univerzita – Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania, ITMS, Kód projektu 26110230029, 1. september 2010 – 30. apríl 2013. (Rovanová)
 • Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch, KEGA, číslo projektu 019 STU-4/2012 doplniť mená riešiteľov takto: (Rovanová, Ľ., Fojtlová, G., Hujvanová, M., Matiašovská, J., Ondroušková, D., Pätoprstá, J., Podpera, I.)

2011

 • Virtuálna univerzita – Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania, ITMS, Kód projektu 26110230029, 1. september 2010 – 30. apríl 2013. (Rovanová)

2010

 • Využitie tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov pri procesoch sušenia v poľnohospodárstve s ohľadom na dopad na životné prostredie a technológiu. VEGA 1/0708/09.Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (I. Podpera)
 • Tvorba a využitie e-portálu pre ďalšie vzdelávanie lekárov. OP Education, NFP 26120230006. 2007 – 2013, (Ľ. Rovanová)

2009

 • Detektory neutrónov: príprava techniky, štúdium elektrických a detekčných vlastností VEGA 2/7170/7. Spoločný projekt so Slovenskou akadémiou vied. (V.Nečas, V.Pavlicová)
 • Využitie tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov pri procesoch sušenia v poľnohospodárstve s ohľadom na dopad na životné prostredie a technológiu. VEGA 1/0708/09.Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (I. Podpera)
 • Metodika flexibilného učenia – systémový prístup k vzdelávaniu. Kód projektu:11230220208, Číslo projektu: SOP ĽZ 2004/4-043. A course design and tutoring in ane-learning course ´Methodology of flexible learning – E-learning´. (Ľ. Rovanová)
 • Tvorba a využitie e-portálu pre ďalšie vzdelávanie lekárov. OP Education, NFP 26120230006. 2007 – 2013. (Ľ. Rovanová)

2008

 • Detektory neutrónov: príprava techniky, štúdium elektrických a detekčných vlastností VEGA 2/7170/7. Spoločný projekt so Slovenskou akadémiou vied. (V.Nečas, V.Pavlicová)
 • Využitie tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov pri procesoch sušenia v poľnohospodárstve s ohľadom na dopad na životné prostredie a technológiu. VEGA 1/0708/09. Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (I. Podpera)
 • Metodika flexibilného učenia – systémový prístup k vzdelávaniu. Kód projektu:11230220208, Číslo projektu: SOP ĽZ 2004/4-043. A course design and tutoring in ane-learning course ´Methodology of flexible learning – E-learning´. (Ľ. Rovanová)

2007

 • JPD 3 2004/1-018, code 13120120011, Preparation for e-Learning (Ľ. Rovanová)
 • 13120120023 Construction of the System and Programme of Lifetime Education for University Staff (RLZ_UNI) (I.Podpera)
 • Detektory neutrónov: príprava techniky, štúdium elektrických a detekčných vlastností VEGA 2/7170/7. Spoločný projekt so Slovenskou akadémiou vied. (V.Nečas, V.Pavlicová)

2006

 • JPD 2004 / 1 – 054 „Tvorba systému a programu celoživotného vzdelávania pre pracovníkov vysokých škôl“ (RLZ_UNI): Učebný materiál: “English Professional Communication Development”- časti: “Email Writing”, “Letter Writing” (I.Podpera).” Socializing in Multicultural Setting” (Ľ.Rovanová). “Team Work”: Učebný materiál: “Presentation of Team Work” (Ľ.Rovanová),“Presentation Techniques” (Ľ.Rovanová.)
 • Štúdium technických, fyzikálnych a detekčných vlastností InP detektorov v oblasti rontgenového a gama žiarenia VEGA 2/4151/04. Spoločný projekt so Slovenskou akadémiou vied. (V.Nečas, V.Pavlicová)
 • 13120120023 „Tvorba systému a programu celoživotného vzdelávania pre pracovníkov vysokých škôl“ (RLZ_UNI) (I.Podpera)

2005

 • JPD 2004 / 1 – 054 „Tvorba systému a programu celoživotného vzdelávania pre pracovníkov vysokých škôl“ (RLZ_UNI): Učebný materiál: “English Professional Communication Development”- časti: “Email Writing”, “Letter Writing” (I.Podpera).” Socializing in Multicultural Setting” (Ľ.Rovanová). “Team Work”: Učebný materiál: “Presentation of Team Work” (Ľ.Rovanová),“Presentation Techniques” (Ľ.Rovanová.)
 • Štúdium technických, fyzikálnych a detekčných vlastností InP detektorov v oblasti rontgenového a gama žiarenia VEGA 2/4151/04. Spoločný projekt so Slovenskou akadémiou vied. (V.Nečas, V.Pavlicová)