Spolupráca
s inými inštitúciami
IKALSlovensko

  • USIS (US Information Service)
  • Ekonomická univerzita, Bratislava
  • Filozofická fakulta UK, Bratislava

Zahraničie

  • Salzburský seminár (USA) v Rakúsku