Výučba jazykov pre doktorandov IKALKurzy pre doktorandov sú orientované na praktické potreby a problémy ich budúceho profesionálneho života. Doktorandi sú zaradení do kurzov podľa úrovne ovládania jazyka. Náplň kurzov je profesionálna komunikácia, oficiálna korešpondencia a prezentačné techniky.
Dĺžka trvania 1 semester - 2 hod. týždenne.