Kurz anglického jazyka pre pracovníkov FEI IKALInštitút už tradične poskytuje kurz angličtiny pre pedagogických pracovníkov fakulty, zameraný na zlepšenie profesnej komunikácie.