Výučba predmetu Manažment komunikácie IKALVýučba je zameraná na rozvíjanie kompetencií, zručností a stratégií ústnej a písomnej komunikácie vedúcich k zvýšeniu profesionality absolventov a ich lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Predmet sa realizuje vo forme: prednáška 1 hod. týždenne, cvičenie 2 hod. týždenne. Dĺžka trvania 1 semester. Predmet je zakončený skúškou (4 kredity).


Študijný materiál:

Akademická príručka – 2. doplnené vydanie (Meško, D., Katuščák, D. a kol., Vydavateľstvo Osveta Martin 2005)
Bodytalk. Reč tela (Morris, D., Železný, I., Praha 1994)
Obchodné rokovania (Knapík, P., Familiaris Bratislava 1997)
Komunikační a obchodní dovednosti manažera (Khelerová, V., GRADA, Praha 2010)
E-learningový materiál v systéme Moodle na www.elearn.elf.stuba.sk/moodle, kategória kurzu – Sociálne zručnosti, názov kurzu Manažment komunikácie