Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky  

Na úvod...

IKAL
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 


Riaditeľka: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD.
Tel: +421-2-602 91 794, e-mail: Lubica.Rovanova@stuba.sk
  IKAL  
IKAL IKAL IKAL
IKAL IKAL IKAL